top of page

गोपनीयता धोरण

नोंदणीकृत पत्ता

16 क्रमांक, सिंधू गार्डन,

गोपालपुरम, काझिंजूर,

वेल्लोर, तामिळनाडू 632006,

भारत.

कार्यालयाचा पत्ता

क्रमांक २८३, ११९, पहिला मजला,

पेपर मिल रोड,

आगराम जवळ जंक्शन,

पेरावल्लूर, पेरांबूर, चेन्नई.

तामिळनाडू 600082

ईमेल पत्ते

research@chimertech.com

sales@chimertech.com

संकेतस्थळ

www.chimertech.com

फोन

+९१ ८१११०९ ६९४४२,

+९१ ९७९०९ २९४४२

सबमिट केल्याबद्दल धन्यवाद!

bottom of page